Переклад – це вже «переворот» з мови оригіналу на іншу мову існуючого тексту, то чому на переклад взагалі повинні бути авторські права, якщо логічно припустити, що права повинні належати автору оригіналу? Закон України «Про авторське право і суміжні права» відносить переклади до похідних творів. Відповідно до закону.
Похідний твір – це твір, який є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову …
(Ст.1 Закону). Висновок, що переклад буде вважатися похідним твором і охоронятися авторським правом, якщо текст оригіналу сам буде являти собою твір.
Так само переклад буде охоронятися, якщо це переклад творчий. Який же переклад буде вважатися творчим? Чинне законодавство не дає ні визначення творчості, ні визначення творчого перекладу. Тому легше визначити, які переклади творчими не будуть.
Безумовно, не буде творчим буквальний або, як його ще називають, підрядковий переклад.
Також не буде охоронятися авторським правом машинний переклад, переклад, виконаний із застосуванням спеціальних комп’ютерних програм, оскільки подібний переклад взагалі не буде нести в собі творчий внесок перекладача.
І вже тим більше не буде об’єктом авторського права зворотний переклад, тобто переклад вже перекладеного тексту на мову оригіналу. Такий переклад або повторить в точності текст оригіналу, або спотворить його.
Крім того, Закон наділяє правовою охороною тільки ті перекази, які виконані з дотриманням прав автора оригіналу твору (ч. 1 ст. 20 Закону).
Слід звернути увагу, що крім майнового права на здійснення переказу, перекладач повинен дотримати немайнове право автора на недоторканність твору.
Так все-таки: «Кому належатимуть авторські права на переклад?
Слід звернутися до положень Цивільного кодексу України, а саме до ч. 2 ст. 430: майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об’єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.
У підсумку ми приходимо до висновку, що майнові права на переклад твору, замовлений в бюро перекладів, будуть за замовчуванням належати спільно замовнику і бюро перекладів.